AISN

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Asocjacja PTK”) jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ( „PTK”) w Warszawie

 

 

Do zadań Asocjacji PTK należy w szczególności zapewnienie optymalnego inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, tworzenie systemu szkolenia lekarzy w dziedzinie kardiologii interwencyjnej i angiologii oraz kompleksowego systemu kontroli jakości wykonywanych zabiegów.

 

 

 

 

 

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt