Granty wyjazdowe AISN PTK – EuroPCR i TCT

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie AISN,

Po okresie związanym z pandemią koronawirusa i ograniczeniami wyjazdowymi, powoli sytuacja wraca do normy i aktywne uczestnictwo w kongresach naukowych znowu staje się możliwe. Tradycyjnie dla polskich kardiologów inwazyjnych, najważniejsze są dwa zjazdy – odbywający się w maju EuroPCR oraz wrześniowy TCT. W związku z tym Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych podjął decyzję o przyznaniu grantów wyjazdowych na te konferencje, umożliwiając tym samym naszym członkom aktywne uczestnictwo i prezentacje swoich osiągnięć naukowych. Zdecydowaliśmy, aby w roku 2022 przyznać 3 granty wyjazdowe EuroPCR w kwocie 8000 PLN oraz 3 granty TCT w kwocie 12000 PLN. Regulamin tych grantów znajduje się na stronie: www.aisn.pl.

Terminy nadsyłania podań o granty wyjazdowe:
EuroPCR do dnia 10.04.2022
TCT do dnia 01.08.2022

Zapraszamy do aplikowania!

Z poważaniem,

Prof. dr hab. med. Marek Grygier
Przewodniczący AISN

Dr hab. med. Tomasz Pawłowski
Komisja Grantów Zarządu AISN

 

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt