Centralna Pracownia Diagnostyki Naczyniowej Chorób Układu Krążenia Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Klasa C

Poznań
ul. Przybyszewskiego 49
Telefon: 61 869 18 20
Fax: 61 869 18 34
Email: pracownia.naczyniowa@spsk2.pl

Telefon Zawałowy: 883 376 539

Kierownik: Dr n. med. Miłosz Dziarmaga

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt