Zespół Pracowni Hemodynamiki i Elektroterapii Oddział Kardiologii Ogólnej i Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary

Bez akredytacji

Starachowice
Al. Dzieci Polskich 20
Telefon: 41 249 79 00
Fax: 41 249 79 07
Email: grzegorz.dzik@ahop.pl

Telefon Zawałowy: 500135683

Kierownik: Dr Grzegorz Dzik

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt