II Pracownia Hemodynamiki Klinika Chorób Serca CMKP Śródmiejskie Centrum Kliniczne Mazowiecki Szpital Bródnowski

Bez akredytacji

Warszawa
ul. Poznańska 22
Telefon: (22) 52 51 353
Fax: (22) 52 51 378
Email: k.wrzosek@brodnowski.pl

Telefon Zawałowy: 515 422 952

Kierownik: Dr n. med Karol Wrzosek

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Diagnostyka:

  • FFR
  • IVUS
  • Koronarografia

Interwencje:

  • Angioplastyka tętnic wieńcowych
  • Przezskórne wspomaganie krążenia IABP

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt