Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Pracownia dziecięca

Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20
Telefon: 22 815 12 92
Email: diagnostyka.obrazowa@czd.pl

Kierownik: Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt