Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

Bez akredytacji

Kierownik: dr Krzysztof Karpiński

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt