Pracownia Angiografii i Hemodynamiki Regionalny Ośrodek Kardiologii Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

Bez akredytacji

Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 54
Telefon: 76 746 01 81
Fax: 76 846 04 44
Email: mcz@mcz.pl

Telefon Zawałowy: 693 350 846

Kierownik: Dr n. med. Adrian Włodarczak

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt