Pracownia Angiokardiografii i Hemodynamiki Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Bez akredytacji

Łódź
ul. Żeromskiego 113
Telefon: 42 639 35 69
Fax: 42 639 35 63

Telefon Zawałowy:  693 107 575

Kierownik: Dr n. med. Włodzimierz Grabowicz

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:4

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt