Pracownia Angiokardiografii, Radiologii Zabiegowej i Elektrofizjologii Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Mielcu

Klasa B

Mielec
ul. Żeromskiego 22
Telefon: 17 780 82 01
Fax: 17 780 82 06
Email: marcin.suska@ahop.pl

Telefon Zawałowy: 665 331 202

Kierownik: Dr Marcin Suska

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:7

Diagnostyka:

  • FFR
  • IVUS
  • Koronarografia

Interwencje:

  • Angioplastyka tętnic wieńcowych
  • Implantacja defibrylatorów / kardiowerterów
  • Implantacja rozruszników serca
  • Krioablacja
  • Przezskórne wspomaganie krążenia IABP

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt