Pracownia Badań Naczyniowych Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bez akredytacji

Szczecin
ul. Arkońska 4
Telefon: 91 813 91 60

Telefon Zawałowy:  668672336

Kierownik: dr Robert Józwa

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt