Pracownia Badań Serca i Naczyń Szpital Wojewódzki

Bez akredytacji

Koszalin
ul. Chałubinskiego 7

Telefon Zawałowy:  502742705

Kierownik: dr Wojciech Zboiński

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt