Pracownia Diagnostyki Radiologicznej Naczyń i Serca SPWSZ w Szczecinie

Dziecięca pracownia

Telefon Zawałowy: 668 672 336

Kierownik: Prof. Małgorzata Szkutnik

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt