Pracownia Diagnostyki Radiologicznej Naczyń i Serca SPWSZ w Szczecinie

Pracownia dziecięca

Telefon Zawałowy: 668 672 336

Kierownik: Prof. Małgorzata Szkutnik

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt