Pracownia Hemodynamiczna Kliniki Kardiologii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Pracownia dziecięca

Kraków
ul. Wielicka 265
Telefon: 12 658 20 11 wewn. 1473, 1403

Kierownik: Dr Wanda Król

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt