Pracownia Hemodynamiki SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Klasa B

Rybnik
ul. Energetyków 46
Telefon: 32 429 26 22

Telefon Zawałowy: 510 197 282

Kierownik: Dr n. med. Marcin Osuch

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt