Past

Members of the past ACVI Boards

2021 – 2023
President: Marek Grygier
President-Elect: Michał Hawranek
Past President: Stanisław Bartuś

Members:
Maksymilian Opolski
Paweł Kleczyński
Jacek Kusa
Krzysztof Milewski
Tomasz Pawłowski
Marcin Protasiewicz

2019 – 2021
President: Stanislaw Bartus
President-Elect: Marek Grygier
Past President: Wojciech Wojakowski

Members:
Aleksander Araszkiewicz
Maciej Dąbrowski (Treasurer)
Michał Hawranek (Secretary)
Zenon Huczek
Paweł Kralisz
Jacek Kusa
Tomasz Roleder

2017 – 2019
President: Wojciech Wojakowski
President-Elect: Stanislaw Bartus
Past President: Jacek Legutko

Members:
Aleksander Araszkiewicz
Maciej Dąbrowski (Treasurer)
Michał Hawranek (Secretary)
Zenon Huczek
Paweł Kralisz
Jacek Kusa
Tomasz Roleder

2015 – 2017
President: Jacek Legutko
President Elect: Wojciech Wojakowski
Past President: Andrzej Ochała
Secretary: Stanisław Bartuś

Members:
Zbigniew Chmielak (treasurer)
Sławomir Dobrzycki
Marek Grygier
Tomasz Moszura
Radosław Parma
Tomasz Pawłowski

2013 – 2015
President: Andrzej Ochała
President Elect: Jacek Legutko
Past President: Dariusz Dudek
Secretary: Radosław Parma

Members:
Stanisław Bartuś
Zbigniew Chmielak (treasurer)
Sławomir Dobrzycki
Marek Grygier
Tomasz Moszura
Tomasz Pawłowski

2011 – 2013
President: Dariusz Dudek
President Elect: Andrzej Ochała
Past President: Maciej Lesiak
Secretary: Jacek Legutko

Members:
Aleksander Araszkiewicz
Tomasz Deptuch (treasurer)
Maciej Karcz
Zbigniew Peruga
Małgorzata Szkutnik
Wojciech Wojakowski

2007 – 2011
President: Maciej Lesiak
President Elect: Dariusz Dudek
Past President: Adam Witkowski
Secretary: Aleksander Araszkiewicz

Members:
Dariusz Ciećwierz
Tomasz Deptuch (treasurer)
Jacek Legutko
Paweł Maciejewski
Andrzej Ochała
Małgorzata Szkutnik
Wojciech Wojakowski

2004 – 2007
President: Adam Witkowski
President Elect: Krzysztof Żmudka
Past President: Robert Gil
Secretary: Jacek Białkowski

Members:
Dariusz Ciećwierz
Dariusz Dudek
Maciej Kośmider (treasurer)
Maciej Lesiak
Andrzej Ochała

2000 – 2004
President: Robert Gil

Members:
Paweł Buszman
Grażyna Brzezińska-Rajszys
Marek Dąbrowski
Maciej Lesiak
Adam Witkowski

1997 – 2000
President: Robert Gil

Members:
Paweł Buszman
Grażyna Brzezińska-Rajszys
Marek Dąbrowski
Jacek Kubica

1993 – 1997
President: Prof. Witold Rużyłło

Members:
Paweł Buszman
Grażyna Brzezińska-Rajszys
Janusz Drzewiecki
Marek Dąbrowski

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt