• AISN
 • >
 • Nauka i granty
 • >
 • Granty
 • >
 • Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK im. Emila Płowieckiego ufundowanej przez firmę Balton

Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK im. Emila Płowieckiego ufundowanej przez firmę Balton

 1. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) PTK ustanawia Nagrodę Naukową im. Emila Płowieckiego ufundowaną przez firmę Balton, która jest formą indywidualnego wyróżnienia autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w danym roku, w zakresie kardiologii interwencyjnej.
 2. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana drukiem w czasopiśmie z najwyższym współczynniku oddziaływania (IF, impact factor) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji dwóch lub więcej prac nagroda zostanie przydzielona na podstawie głosowania członków Kapituły. W przypadku, gdy w pracy występuje dwóch równorzędnych pierwszych autorów nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy nich.
 3. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda AISN musi być wykonana w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 4. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda AISN, nie może być zgłoszona do innej nagrody PTK.
 5. Oficjalne wręczenie nagrody będzie się odbywać w trakcie Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii w Zabrzu.
 6. Wysokość nagrody w 2021 roku wynosi 10 000 PLN. W kolejnych latach jej wysokość będzie ustalana corocznie przez Fundatora (Firmę Balton).
 7. O przyznanie nagrody może ubiegać się każdy członek AISN PTK, w wieku do 45 roku życia w dniu składania wniosku (licząc od daty urodzin).
 8. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
  a) autorzy prac pretendujących do nagrody
  b) kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badaniana ukowe kandydaci do nagrody
  c) towarzystwa naukowe i/lub ich sekcje
 9. Prace należy zgłaszać do Zarządu AISN do 1 maja każdego roku drogą mailową (biuroAISN@ptkardio.pl) załączając wniosek i pdf publikacji wraz z informacją o IF pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 10. Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej AISN i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN.

Kapituła Nagrody: prof. Stanisław Bartuś Przewodniczący AISN PTK; prof. Marek Grygier Przewodniczący-Elekt AISN PTK; prof. Wojciech Wojakowski Ustępujący Przewodniczący AISN PTK,  prof. Mariusz Gąsior, prof. Andrzej Lekston

Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt