• AISN
 • >
 • Nauka i granty
 • >
 • Granty
 • >
 • Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK im. Emila Płowieckiego ufundowanej przez firmę Balton

Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK im. Emila Płowieckiego ufundowanej przez firmę Balton

Statuetka-2022
Zdjęcie Emil Płowiecki
 1. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) PTK ustanawia Nagrodę Naukową im. Emila Płowieckiego ufundowaną przez firmę Balton, która jest formą indywidualnego wyróżnienia autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w danym roku, w zakresie kardiologii interwencyjnej.
 2. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana drukiem w czasopiśmie z najwyższym współczynniku oddziaływania (IF, impact factor) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji dwóch lub więcej prac nagroda zostanie przydzielona na podstawie głosowania członków Kapituły. W przypadku, gdy w pracy występuje dwóch równorzędnych pierwszych autorów nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy nich.
 3. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda AISN musi być wykonana w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 4. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda AISN, nie może być zgłoszona do innej nagrody PTK.
 5. Oficjalne wręczenie nagrody będzie się odbywać w trakcie Warsztatów WCCI w Warszawie.
 6. Wysokość nagrody w 2022 roku wynosi 10 000 PLN. W kolejnych latach jej wysokość będzie ustalana corocznie przez Fundatora (Firmę Balton).
 7. O przyznanie nagrody może ubiegać się każdy członek AISN PTK, w wieku do 45 roku życia w dniu składania wniosku (licząc od daty urodzin).
 8. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
  a) autorzy prac pretendujących do nagrody
  b) kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badaniana ukowe kandydaci do nagrody
  c) towarzystwa naukowe i/lub ich sekcje
 9. Prace należy zgłaszać do Zarządu AISN do 11 kwietnia 2022 r.  roku drogą mailową (biuroAISN@ptkardio.pl) załączając wniosek i pdf publikacji wraz z informacją o IF pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 10. Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej AISN i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN.

Kapituła Nagrody: prof. Marek Grygier Przewodniczący AISN PTK, dr hab. med. Michał Hawranek Przewodniczący-Elekt AISN PTK, prof. Stanisław Bartuś Ustępujący Przewodniczący AISN PTK,  prof. Mariusz Gąsior, prof. Andrzej Lekston, dr hab. med. Tomasz Pawłowski

 

Emil Płowiecki był wizjonerem, pasjonatem i nietuzinkowym  przedsiębiorcą. To wielki przyjaciel środowiska naukowo-medycznego, który potrafił uważnie słuchać i starał się wspierać przełomowe pomysły. We współpracy z praktykami medycyny rozwijał innowacje pomagające lekarzom w ich misji ratowania zdrowia i życia pacjentów. Szczególnie interesowała go kardiologia interwencyjna.

Dzięki jego niezwykłej intuicji biznesowej, odwadze w podejmowaniu wyzwań i otwartości na nowe inicjatywy, firma Balton, której był współtwórcą, osiągnęła spektakularny sukces na skalę międzynarodową.

Rodzina postanowiła kontynuować misję Prezesa Płowieckiego i nadal wspierać środowisko naukowe oraz innowacyjnego ducha w medycynie, fundując nagrodę, której laureatów wybiera Kapituła Nagrody we współpracy z AISN.

 

Rok Laureat Nagrodzona praca
2021 dr n. med. Kajetan Grodecki "Non-calcific aortic tissue quantified from computed tomography angiography improves diagnosis and prognostication of patients referred for transcatheter aortic valve implantation"European Heart Journal Cardiovascular Imaging 2021 May 10;22(6):626-635 (IF za rok 2021: 6,875)
2020 dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak “Impact of chronic obstructive pulmonary disease and dyspnoea on clinical outcomes in ticagrelor treated patients undergoing percutaneous coronary intervention in the randomized GLOBAL LEADERS trial” European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy, 2020 Jul 1;6(4):222-230 (IF za rok 2020 6,62)
2019 dr n. med. Tomasz Tokarek "Radial Approach Expertise and Clinical Outcomes of Percutanous Coronary Interventions Performed Using Femoral Approach” Journal of Clinical Medicine 2019 Sep; 8(9): 1484. (IF za rok 2019 3.303)
2018 dr med. Radosław Pracoń "Device thrombosis after percutaneous left atrial appendage occlusionis related to patient and procedural characteristics but not to duration of postimplantation dual antiplatelet therapy." Circulation Cardiovascular Interventions 2018; 11 (IF za rok 2018 6.060)
2017 dr hab. Zbigniew Siudak lek. Tomasz Tokarek "Reduced periprocedural mortality and bleeding rates of radial approach in ST-segment elevation myocardial infarction. Propensity score analysis of data from the ORPKI Polish National Registry.” EuroIntervention 2017;13:843-850. (IF za rok 2017 4.417)
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt