Nagroda Naukowa AISN PTK

Regulamin

 1. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) PTK ustanawia Nagrodę Naukową, która jest formą indywidualnego wyróżnienia autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w danym roku, w zakresie kardiologii interwencyjnej.
 2. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana drukiem w czasopiśmie z najwyższym współczynniku oddziaływania (IF, impact factor) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji dwóch lub więcej prac nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy autorów tych publikacji. Ponadto, w przypadku, gdy w pracy występuje dwóch równorzędnych pierwszych autorów nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy nich.
 3. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda AISN musi być wykonana w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 4. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda AISN, nie może być zgłoszona do innej nagrody PTK.
 5. Oficjalne wręczenie nagrody będzie się odbywać w trakcie trwania New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie.
 6. Wysokość nagrody będzie ustalana corocznie przez Zarząd AISN.
 7. O przyznanie nagrody może ubiegać się każdy członek AISN PTK, w wieku do 40 roku życia w dniu składania wniosku (licząc od daty urodzin).
 8. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
  a) autorzy prac pretendujących do nagrody
  b) kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badania naukowe kandydaci do nagrody
  c) towarzystwa naukowe i/lub ich sekcje
 9. Prace należy zgłaszać do Zarządu AISN do 30 czerwca każdego roku drogą mailową (biuroAISN@ptkardio.pl) załączając pdf publikacji wraz z informacją o IF pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 10. Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej AISN i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN przed kongresem PTK.
  
 

Laureaci z lat poprzednich:

Rok Laureat Nagrodzona praca
2020 dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak “Impact of chronic obstructive pulmonary disease and dyspnoea on clinical outcomes in ticagrelor treated patients undergoing percutaneous coronary intervention in the randomized GLOBAL LEADERS trial” European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy, 2020 Jul 1;6(4):222-230 (IF za rok 2020 6,62)
2019 dr n. med. Tomasz Tokarek "Radial Approach Expertise and Clinical Outcomes of Percutanous Coronary Interventions Performed Using Femoral Approach” Journal of Clinical Medicine 2019 Sep; 8(9): 1484. (IF za rok 2019 3.303)
2018 dr med. Radosław Pracoń "Device thrombosis after percutaneous left atrial appendage occlusionis related to patient and procedural characteristics but not to duration of postimplantation dual antiplatelet therapy." Circulation Cardiovascular Interventions 2018; 11 (IF za rok 2018 6.060)
2017 dr hab. Zbigniew Siudak lek. Tomasz Tokarek "Reduced periprocedural mortality and bleeding rates of radial approach in ST-segment elevation myocardial infarction. Propensity score analysis of data from the ORPKI Polish National Registry.” EuroIntervention 2017;13:843-850. (IF za rok 2017 4.417)
Pliki do pobrania

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt