Interwencje wieńcowe

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)

Rok Publikacje PL EN
2019 Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych Wersja polska
2018 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego Wersja polska
2018 Czwarta uniwersalna definicja zawału serca Wersja polska
2017 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST w 2017 roku Wersja polska
2017 Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej w 2017 roku, przygotowane we współpracy z EACTS Wersja polska
2015 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST Wersja polska Wersja angielska
2014 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego Wersja polska Wersja angielska
2013 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej Wersja polska Wersja angielska
2012 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST Wersja polska Wersja angielska
2012 Trzecia uniwersalna definicja zawału serca Wersja polska Wersja angielska

Rekomendacje/stanowiska ekspertów EAPCI oraz grup roboczych ESC

Rok Publikacja
2019 Cardiac arrhythmias in the emergency settings of acute coronary syndrome and revascularization
2018 Management of patients with patent foramen ovale. General approach and left circulation thromboembolism
2018 Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous cardiovascular interventions
2018 Clinical use of intracoronary imaging. Part 1: guidance and optimization of coronary interventions
2018 Percutaneous Coronary and Structural Interventions in Women
2018 Evaluating the importance of sham controlled trials in the investigation of medical devices in interventional cardiology
2018 Current use of intracoronary imaging in interventional practice
2017 Metody ilościowej angiografii w ocenie zmian w bifurkacjach wieńcowych (2017) – stanowisko ekspertów European Bifurcation Club
2016 Zastosowanie komórek macierzystych w ostrym zawale serca oraz niewydolności serca
2016 Leczenie przeciwpłytkowe/przeciwkrzepliwe po epizodzie krwawienia u pacjenta z chorobą wieńcową i/lub migotaniem przedsionków
2016 Zawał serca u osoby bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych – MINOCA
2016 11 Konsensus EBC dotyczący leczenia zwężeń zlokalizowanych w bifurkacjach wieńcowych
2015 Aterektomia rotacyjna
2014 Stenty wieńcowe
2014 Komorowe zaburzenia rytmu serca w ostrych zespołach wieńcowych
2014 Diagnostyka inwazyjna u osób po pozaszpitalnym NZK
2014 Promieniowanie w obrazowaniu sercowo-naczyniowym
2013 Dostęp promieniowy
2012 Rekanalizacja CTO – stanowisko EuroCTO Club

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt