Stanowiska AISN PTK

RokTematPublikacja
2021COVID-19Interventional cardiology in Poland in 2020 – impact of the COVID-19 pandemic. Annual summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society and Jagiellonian University Medical College..
2021Spontaniczne rozwarstwienie tętnic wieńcowychThe diagnosis and management of spontaneous coronary artery dissection – expert opinion of the Association of Cardiovascular Interventions (ACVI) of Polish Cardiac Society.
2021CTOChronic total occlusion percutaneous coronary intervention in everyday clinical practice – an expert opinion of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.
2020COVID-19Management of valvular and structural heart diseases during the coronavirus disease 2019 pandemic: an expert opinion of the Working Group on Valvular Heart Diseases, the Working Group on Cardiac Surgery, and the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.
2020COVID-19Chronic total occlusion percutaneous coronary intervention in everyday clinical practice – an expert opinion of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.
2020ASDPercutaneous closure of atrial septal defect: a consensus document of the joint group of experts from the Association of Cardiovascular Interventions and the Grown-Up Congenital Heart Disease Section of the Polish Cardiac Society.
2019BiwalirudynaBivalirudin use in acute coronary syndrome patients undergoing percutaneous coronary interventions in Poland: Clinical update from expert group of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society.
2019Przetrwały otwór owalnyInterventional closure of patent foramen ovale in prevention of thromboembolic events. Consensus document of the Association of Cardiovascular Interventions and the Section of Grown‑up Congenital Heart Disease of the Polish Cardiac Society.
2018Zamykanie uszka lewego przedsionkaPrzezcewnikowe zamykanie uszka lewego przedsionka. Stanowisko grupy ekspertów powołanej przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2018Aterektomia rotacyjnaRotational atherectomy in everyday clinical practice. Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Society of Cardiology (Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — AISN PTK): Expert opinion.
2017Wszczepienie zastawki aortalnejPrzezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej. Stanowisko Grupy Ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, zatwierdzone przez Zarząd Główny PTK oraz Zespoły Krajowego Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii.
2017Rusztowania bioresorbowalneZastosowanie rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu choroby wieńcowej. Stanowisko grupy ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK).
2016Opieka koordynowana po zawale sercaOpieka koordynowana po zawale serca. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
2015Ocena krążenia płucnegoStandardy hemodynamicznej i angiograficznej oceny krążenia płucnego. Wspólne stanowisko Sekcji Krążenia Płucnego i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2014Biwalirudyna w świeżym zawale sercaStanowisko grupy ekspertów Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie stosowania biwalirudyny u pacjentów z ostrym zawałem serca poddawanych przezskórnej interwencji.
2011DES i DEB u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcowąStanowisko grupy ekspertów dotyczące zastosowania stentów oraz balonów uwalniających leki antyproliferacyjne u pacjentów z chorobą wieńcową przyjęte przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
2011Przezskórna denerwacja nerekStanowisko grupy ekspertów w sprawie zabiegów przezskórnej denerwacji nerek w leczeniu nadciśnienia tętniczego w Polsce
2009Przezskórna angioplastyka zwężenia tętnicy nerkowejStanowisko grupy ekspertów dotyczące diagnostyki obrazowej i wskazań do wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjęte przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt