Stanowiska AISN PTK

Rok Temat Publikacja
2019 Przetrwały otwór owalny Interventional closure of patent foramen ovale in prevention of thromboembolic events. Consensus document of the Association of Cardiovascular Interventions and the Section of Grown‑up Congenital Heart Disease of the Polish Cardiac Society.
2018 Zamykanie uszka lewego przedsionka Przezcewnikowe zamykanie uszka lewego przedsionka. Stanowisko grupy ekspertów powołanej przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2018 Aterektomia rotacyjna Rotational atherectomy in everyday clinical practice. Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Society of Cardiology (Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — AISN PTK): Expert opinion.
2017 Wszczepienie zastawki aortalnej Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej. Stanowisko Grupy Ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, zatwierdzone przez Zarząd Główny PTK oraz Zespoły Krajowego Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii.
2017 Rusztowania bioresorbowalne Zastosowanie rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu choroby wieńcowej. Stanowisko grupy ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK).
2016 Opieka koordynowana po zawale serca Opieka koordynowana po zawale serca. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
2015 Ocena krążenia płucnego Standardy hemodynamicznej i angiograficznej oceny krążenia płucnego. Wspólne stanowisko Sekcji Krążenia Płucnego i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2014 Biwalirudyna w świeżym zawale serca Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie stosowania biwalirudyny u pacjentów z ostrym zawałem serca poddawanych przezskórnej interwencji.
2011 DES i DEB u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową Stanowisko grupy ekspertów dotyczące zastosowania stentów oraz balonów uwalniających leki antyproliferacyjne u pacjentów z chorobą wieńcową przyjęte przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
2011 Przezskórna denerwacja nerek Stanowisko grupy ekspertów w sprawie zabiegów przezskórnej denerwacji nerek w leczeniu nadciśnienia tętniczego w Polsce
2009 Przezskórna angioplastyka zwężenia tętnicy nerkowej Stanowisko grupy ekspertów dotyczące diagnostyki obrazowej i wskazań do wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjęte przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Pliki do pobrania

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt